წრეები

თეატრალური წრე
სკოლა "აკადემოსის" მიერ დაფინანსებული თეატრალური წრე, რომელმაც არაერთი წარმატება მოიპოვა, საერთაშორისო მასშტაბით, სხვადასხვა ფესტივალებზე, ყოველ სასწავლო წელს უამრავ სიახლეს გვპირდება. თეატრალური წრის მიზანია მოსწავლეებში მეტყველების განვითარება, სასცენო მანერების აღმოჩენა და შემოქნედებითი უნარების განვითარება. სკოლა "აკადემოსის" თეატრალური წრის ხელმძღვანელი ლაშა გოგნიაშვილია, რომელიც გახლავთ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის მთავარი რეჟისორი.
ჭადრაკის წრე
სკოლა "აკადემოსის" მიერ დაფინანსებული ჭადრაკის წრე წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა შეჯიბრებებში. მასწავლებელთან შეხვედრა ეწყობა კვირაში ერთხელ. საჭადრაკო წრე მოსწავლეებში ხელს უწყობს სტრატეგიული აზროვნების ჩამოყალიბებას, მოთმინების უნარის განვითარებასა და სისტემატიურად შეჯიბრებებზე მონაწილეობით, მოტივაციის ამაღლებას.
ლიტერატურული სალონი
ლიტერატურულმა სალონმა დაისახა ახალი მიმართულება: გარდა საკუთარი ლექსებისა და ჩანახატებისა, მოსწავლეები წაიკითხავენ ყოველ კვირა ერთ წიგნს, რომელიც ასაკობრივი ნიშნით იქნება შერჩეული და განიხილავენ მას პედაგოგთან ერთად. ლიტარეტურული სალონი არის სკოლა "აკადემოსის" მიერ დაფინანსებული.
ვოკალის წრე და მუსიკალური ოთხწლედი
ვოკალური წრისა და მუსიკალური ოთხწლედის მიზანი და ამოცანაა, აკადემოსის მოსწავლეები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მუსიკით ჩამოუყალიბდეთ შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები, მუსიკალური მეხსიერება, გემოვნება, სმენა და რიტმის გრძნობა. შეძლონ აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და მაქსიმალური სიამოვნება მიიღონ თავიანთი შესრულებით. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მუსიკას დაწყებით საფეხურზე, მაშინ როდესაც ბავშვის უნარ-ჩვევები ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების და აღმოჩენის პროცესშია. სკოლა "აკადემოსის" ერთ-ერთი პრიორიტეტიც სწორედ ის არის, რომ აკადემოსელებმა აღმოაჩინონ თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები, ამიტომ სკოლა სრულად აფინანსებს ვოკალურ წრეს, თითოეული აკადემოსელისთვის.
ფერწერის წრე
ფერწერის წრე სკოლა "აკადემოსის" მიერაა დაფინანსებულია. ამ წრის მიზანია ფერწერით დაინტერესებული მოსწავლეების უნარ-ჩვევების განვითარება, სახვით და წარმოსახვით უნარებს გამომუშავება და მეტი ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწავლება აკადემოსის სივრცეში, დაფუძნებულია პრაქტიკულ მუშაობაზე. წრეს ხელმძღვანელობს მაია მერაბიშვილი მხატვართა კავშირის წევრი, თანამედროვე მხატვარი და მინაზე ვიტრაჟული ხატვის ხელოვანი. მისი გამოფენები ტარდებოდა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორებიცაა, ნიუ-იორკი (აშშ), ინდოეთი - გოა. ინდო - ქართული ფესტივალის აქტიური მონაწილე. ესპანეთი.
12
თეატრალური წრე
სკოლა "აკადემოსის" მიერ დაფინანსებული თეატრალური წრე, რომელმაც არაერთი წარმატება მოიპოვა, საერთაშორისო მასშტაბით, სხვადასხვა ფესტივალებზე, ყოველ სასწავლო წელს უამრავ სიახლეს გვპირდება. თეატრალური წრის მიზანია მოსწავლეებში მეტყველების განვითარება, სასცენო მანერების აღმოჩენა და შემოქნედებითი უნარების განვითარება. სკოლა "აკადემოსის" თეატრალური წრის ხელმძღვანელი ლაშა გოგნიაშვილია, რომელიც გახლავთ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის მთავარი რეჟისორი.
ჭადრაკის წრე
სკოლა "აკადემოსის" მიერ დაფინანსებული ჭადრაკის წრე წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა შეჯიბრებებში. მასწავლებელთან შეხვედრა ეწყობა კვირაში ერთხელ. საჭადრაკო წრე მოსწავლეებში ხელს უწყობს სტრატეგიული აზროვნების ჩამოყალიბებას, მოთმინების უნარის განვითარებასა და სისტემატიურად შეჯიბრებებზე მონაწილეობით, მოტივაციის ამაღლებას.
ლიტერატურული სალონი
ლიტერატურულმა სალონმა დაისახა ახალი მიმართულება: გარდა საკუთარი ლექსებისა და ჩანახატებისა, მოსწავლეები წაიკითხავენ ყოველ კვირა ერთ წიგნს, რომელიც ასაკობრივი ნიშნით იქნება შერჩეული და განიხილავენ მას პედაგოგთან ერთად. ლიტარეტურული სალონი არის სკოლა "აკადემოსის" მიერ დაფინანსებული.
ვოკალის წრე და მუსიკალური ოთხწლედი
ვოკალური წრისა და მუსიკალური ოთხწლედის მიზანი და ამოცანაა, აკადემოსის მოსწავლეები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მუსიკით ჩამოუყალიბდეთ შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები, მუსიკალური მეხსიერება, გემოვნება, სმენა და რიტმის გრძნობა. შეძლონ აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და მაქსიმალური სიამოვნება მიიღონ თავიანთი შესრულებით. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მუსიკას დაწყებით საფეხურზე, მაშინ როდესაც ბავშვის უნარ-ჩვევები ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების და აღმოჩენის პროცესშია. სკოლა "აკადემოსის" ერთ-ერთი პრიორიტეტიც სწორედ ის არის, რომ აკადემოსელებმა აღმოაჩინონ თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები, ამიტომ სკოლა სრულად აფინანსებს ვოკალურ წრეს, თითოეული აკადემოსელისთვის.
ფერწერის წრე
ფერწერის წრე სკოლა "აკადემოსის" მიერაა დაფინანსებულია. ამ წრის მიზანია ფერწერით დაინტერესებული მოსწავლეების უნარ-ჩვევების განვითარება, სახვით და წარმოსახვით უნარებს გამომუშავება და მეტი ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწავლება აკადემოსის სივრცეში, დაფუძნებულია პრაქტიკულ მუშაობაზე. წრეს ხელმძღვანელობს მაია მერაბიშვილი მხატვართა კავშირის წევრი, თანამედროვე მხატვარი და მინაზე ვიტრაჟული ხატვის ხელოვანი. მისი გამოფენები ტარდებოდა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორებიცაა, ნიუ-იორკი (აშშ), ინდოეთი - გოა. ინდო - ქართული ფესტივალის აქტიური მონაწილე. ესპანეთი.
12